InkSketch.pl
Ink Sketch logo ue Lider ZMN logo
 
Stron Glowna Regulamin Formularz Zgloszeniowy Pliki Do Pobrania Galeria
 

"Program integracji i aktywizacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez obcowanie z końmi"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Firma Ink Sketch Mikołaj Filasiński zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 17 lat mieszkających na terenie wiejskim z obszaru LGD "Zielone Mosty Narwi"

Termin: 01.06 - 31.10. 2014 r.

Lokalizacja: Słustowo (gm. Nasielsk)

Ilość miejsc: 50

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w grupach 12 - 14 osobowych. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w 2-3 osobowych zespołach.

1

Program obejmuje:

15 godzin wykładów prowadzonych m.in. w formie zajęć interaktywnych

14 godzin zajęć praktycznych

Podczas wykładów Uczestnicy m.in. poznają i dowiedzą się o:

- naturze konia, jego potrzebach i zachowaniach,

- metodach naturalnej komunikacji z koniem i budowania z nim relacji,

- zasadach BHP w obcowaniu z koniem,

- zasadach opieki nad koniem uwzględniających jego naturalne potrzeby (m.in. przestrzeń, pożywienie, bezpieczeństwo, higiena),

- podstawowych zasadach poruszania się w różnym terenie (m.in .chodzenie pieszo, konno, rozpoznawanie kierunków świata, wyznaczanie azymutu, posługiwania się mapą),

- podstawach weterynarii (m.in. postępowanie w przypadku drobnych kontuzji konia),

- podstawowych zasadach jazdy konnej (m.in. prowadzenie konia z ziemi, prawidłowydosiad, wsiadanie, zasady poruszania się na ujeżdżalni).

 

Każdy z uczestników rozwinie (w praktyce) swoje kompetencje i umiejętności m.in. w zakresie:

- komunikacji naturalnej z koniem w zakresie podstawowym,

- obrządku z ziemi (obrządzanie, czyszczenie, siodłanie),

- prowadzenia konia z ziemi,

- przygotowania sprzętu i konia do jazdy,

- JAZDY KONNEJ NA LONŻY W STĘPIE I KŁUSIE,

- posługiwania się busolą, mapą i znakami patrolowymi,

- postępowanie w przypadku drobnych kontuzji.

Terminy zajęć poszczególnych grup:

I grupa: 01.06 - 01.07.2014 r.

II grupa: 30.06 - 22.07.2014 r.

III grupa: 19.07 - 07.08.2014 r.

IV grupa: 03.08 - 27.08.2014 r.

2

Termin rozpoczęcia naboru: 18 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie, na spotkaniu z rodzicem lub prawnym opiekunemUczestnika, w biurze Projektu znajdującym się w Słustowie 78, (05-190) Nasielsk. Termin spotkania indywidualnego należy ustalić telefonicznie pod numerem 501023018.